Betingelser og vilkår

HANDELSBETINGELSER

 1. Abonnement:
  Et medlemskab er personligt, og kan ikke benyttes af 3. part.
  Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bank, kontonummer mv. skal øjeblikkeligt meddeles til Dance4Life. Det er medlemmets ansvar, at Dance4Life til hver en tid har medlemmets korrekte kontakt oplysninger.
 2. Varighed:
  Medlemskaberne er løbende, der fortsætter, indtil de opsiges i henhold til punkt 8.
  Det er ikke muligt at få medlemskaberne sat i bero midt i en betalingsperiode. Man kan først sætte medlemskaberne i bero efter bindingsperiodens ophør. 
  Klippekort er gyldig i 3 måneder fra udstedelse. Klippekort er personlige og kan ikke overdrages til 3. part. Klippekort kan ikke forlænges eller refunderes.
 3. Betaling:
  Ved oprettelse af et medlemskab med "Automatisk trækning" tilmeldes aftalen via dankort eller visa dankort. Det er medlemmets eget ansvar at sikre at aftalen er korrekt tilmeldt.
  Klippekort og Drop-in billet betales online med dankort/Visadankort/Mastercard eller via mobilepay.
 4. Betingelser for automatisk trækning:
  Medlemmer hos Dance4Life kan selv tilmelde sig automatisk trækning af abonnementer ved login på Dance4Life.dk.
  Ved tilmelding til automatisk trækning, accepterer medlemmet, at Dance4Life automatisk må trække den oplyste abonnementspris på det oplyste betalingskort.
  Når et medlem tilmelder/ændrer sit abonnement til automatisk trækning, fremsendes ved bekræftelse en kvittering samt kode til login.
  Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at korrekte kontokortoplysninger er oplyst. Abonnementet vil ikke blive fornyet, såfremt medlemmet skifter kort/kortet er blevet lukket. Der vil blive fremsendt en mail til medlemmet omkring, at abonnementet ikke fornyes, og kontokortoplysninger skal opdateres.
 5. Bindingsperiode – abonnement:
  Bindingsperiode er første løbende måned du melder dig ind og herefter 1 hel kalendermåned.
 6. For sen betaling:
  Betales den løbende ydelse ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til medlemmet og desuden opkræves et rykkergebyr. Hvis medlemmet ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har Dance4life ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og Dance4Life forbeholder sig retten til at opkræve beløbet for den resterende del af den relevante betalingsperiode.
 7. Prisændringer:
  Prisændringer meddeles via mail til medlemmet senest 30 dage før prisændringerne træder i kraft. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til at opsige sit medlemskab efter proceduren i punkt 8.
 8. Opsigelse af medlemskab:
  Medlemskaber, der er tilknyttet "Automatisk trækning", kan til enhver tid opsiges. Opsigelse sker på medlemmets egen profil side.
  Medlemskaber, der ikke er tilknyttet "automatisk trækning", skal opsiges inden udløb af gældende periode via brev eller via e-mail til janni@dance4life.dk. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med dato og kvittering fra Dance4Life.
 9. Under 18/umyndig:
  Er en person under 18 år eller umyndig, kan medlemskab kun opnås, hvis en værge tegner et medlemskab for personen på værgens regning.
 10. Helbredstilstand og personskade:
  Al træning sker på eget ansvar. Dette gælder, uanset om træning foregår i Dance4Life´s lokaler eller i forbindelse med et arrangement uden for dansestudiet. Et medlem er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Dance4Life. Dance4Life tager heller ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller mangelfulde handlinger. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.
  Selvom denne praksis egner sig til alle aldre og de fleste sundhedstilstande, er det vigtigt at du fortæller os om din helbredstilstand, så vi kan tage hensyn til dig i undervisningen.

 

 1. Værdigenstande:
  Opbevaring af værdigenstande er på eget ansvar. Dance4Life bærer ikke noget ansvar for tab på grund af tyveri eller tingsskade.
 2. Ordensregler:
  • Der er ingen udendørssko i dansesalen.
  • Drikkedunke er tilladt.
  • Kom senest 10 min. før dit hold starter så du har tid til at skifte tøj og gå på toilettet.
 3. Afmelding af bookning:
  Er et medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal reservationen afbookes senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem; 1) ikke afbooker en holdreservation til tiden eller fremmøder på holdet, eller 2) ikke melder afbud før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af Dance4Life, opkræves medlemmet et gebyr på 39 kr. ved aktivt abonnement. Gebyret pålægges ved næste indbetaling automatisk. Ved klippekort refunderes klippet ikke ved for sent afmelding. 
 4. Annullering af hold:
  Er der mindre en 3 tilmeldte på hold, har Dance4Life ret til at annullere et hold 2 timer før holdstart. Ved morgenhold med start 08:00 eller før annulleres holdet senest kl. 22:00 aften før holdstart. Annulleringen sker via e-mail eller sms.
 5. Workshop/events:
  Køb af billet til workshop/events er bindende og refunderes ikke ved udeblivelse eller afmelding. Dance4Life er behjælpelige med at videresælge billetten til anden siden jf. venteliste. Dance4Life forbeholder sig retten til at tage foto til brug på Dance4Life´s egen hjemmeside, Facebook, Instagram. 
 6. Nyhedsbreve og information:
  Når et medlem vælger at takke ja til at modtage Dance4Life elektroniske nyhedsbrev samtykkes der samtidigt til, at Dance4Life må gemme og anvende information om brug af medlemskabet til at sende relevante servicemails. Dog kun til intern brug.
 7. Workshop/events:
  Booking af workshop/foredrag er bindende. Gebyr tilbagebetales ved aflysning fra Dance4Life´s side. 

PRIVATLIVSPOLITIK OG INFORMATION OM COOKIES

 1. Information om behandling af personoplysninger

Denne politik om behandling af personoplysninger ("Persondatapolitik") beskriver, hvorledes Dance4Life ("Dance4Life", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig. ​

Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os.

1.1

Dance4Life har indgået en databehandleraftale mellem YOGO.dk APS, som databehandler på vegne af Dance4Life, som Dataansvarlig.

2.Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilket formål og retsgrundlaget for behandlingen.

2.1

Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og informationer om din computer, tablet eller telefon.

 

2.1.1

Formålet er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden.

 

2.1.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f 2.2

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

 

2.2.1

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål og for at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

 

2.2.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f. 2.3 Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om din e-mailadresse.

 

2.3.1

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.

 

2.3.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.2.4

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bliver du bedt om at oplyse e-mailadresse. Derudover indsamler vi oplysninger om dit brug af nyhedsbrevets fordele fx tilbud, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt.

 

2.4.1

Formålet er at kunne levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med tilmelding til nyhedsbrevet, samt for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

 

2.4.2

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen til nyhedsbrevet blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

 1. Modtager af personoplysninger

 

3.1          

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt videregives eller sælges ikke til tredje part ud over nævnte databehandler jf. 1.1 og 3.1.1            

 

3.1.1

Dance4Life har indgået skriftlige databehandleraftaler med databehandler, der behandler personoplysninger på vores vegne: Yogo.dk Aps

 1. Dine rettigheder

4.1          

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

4.2 Indsigtsretten

 

4.2.1     

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

 

4.2.2      

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til janni@dance4life.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

 

4.3 Retten til berigtigelse

 

4.3.1     

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

4.4 Retten til sletning

 

4.4.1     

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

4.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

 

4.5.1     

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte. 

 

4.6 Retten til dataportabilitet

 

4.6.1     

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

 

4.7 Retten til indsigelse

 

4.7.1       

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

 

4.7.2     

Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.

 

4.8 Retten til at tilbagekalde samtykke

 

4.8.1      

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger i forbindelse med markedsføring sendt pr. mail, SMS, Post. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på janni@dance4life.dk

4.9 Retten til at klage

 

4.9.1     

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Din klage kan blandt andet indgives på mail til dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 1. Sletning af persondata

 

5.1          

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig. Fx hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret til.

 

5.2         

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.

 

5.3         

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 slettes som udgangspunkt efter 3 år. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

 1. Sikkerhed

 

6.1         

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.6.2         

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 1. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Når du besøger vores websites modtager du automatisk en eller flere cookies.

 

7.1.1 Sådan sletter eller blokerer du for cookies

http://minecookies.org/cookiehandtering

7.1.2 Så lang tid opbevares cookies

Cookiens levetid kan variere efter hvad de enkelte udbydere har sat dem til. Nogle cookie forsvinder så snart du lukker browservinduet, andre kan eksistere i flere år. Mange udbydere anvender typisk 12 eller 24 måneders levetid på deres annonce-, statistik og indholdsrelaterede cookies. Bemærk at levetiden forlænges efter hvert besøg, så det er f.eks. 24 måneder fra sidst, at du har besøgt et website, at cookies opbevares på din computer.

Du kan til enhver tid selv slette cookies på din computer.

7.1.3

Sådan undgår og sletter du cookies

Hvis du ikke ønsker at lagre cookies på din computer har du mulighed for at få en vejledning om, hvordan du – helt eller delvist – undgår at modtage og slette de cookies, der ligger på din harddisk.

Sådan sletter du dine cookies:

Slet cookies i Internet Explorer

Slet cookies i Mozilla Firefox

Slet cookies i Google Chrome

Slet cookies i Safari

Slet cookies i Opera

Slet cookies på iPad, iPhone eller iPod touch

Slet cookies på Android mobil (på engelsk)

Slet cookies på Windos Phone 7 (på engelsk)

Slet flash cookies (gælder alle browsere)

Benytter du en browser, som ikke er listet ovenfor, skal du finde vejledningen i den pågældende browsers hjælpe-sektion.

7.2

Formål med cookies på vores website:

Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.

Vi anvender analyseværktøjet Google Analytics til at udarbejde statistik over brugernes færden på vores hjemmeside. Google Analytics behandler oplysningerne på vores vegne, og de videregiver ikke personhenførbare oplysninger om dig og din færden på vores hjemmeside til tredjemand. Alle data er anonymiserede, og de kan ikke kædes sammen med en enkelt bruger.

 

7.2.1.

Ønsker du at fravælge cookies specifikt fra Google Analytics, kan du gøre det her:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

7.2.2.

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

Google Analytics

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

7.3

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 1. Kontakt oplysninger

8.1

Dance4Life er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden www.dance4life.dk            

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte: Dance4Life, Janni Nielsen, Hjallerup, +4529883283, e-mail: janni@dance4life.dk

 1. Ændringer i persondatapolitikken

9.1 Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret derom i form af en synlig meddelelse på vores websites.